לענן החינוכי לפעילויות ללמידה בשעת חירום לחץ כאן

למאגר פעילויות הפוגה ומשחקים מקוונים לחץ כאן

צו 8 בחינוך (ייפתח רק בשעת חירום) לחץ כאן

הגדרות כלליות כניסה למערכת