לפורטל התלמידים של משרד החינוך לחץ כאן (לצפייה בציוני בגרות, מאגר בחינות בגרות ועוד ועוד)

למאגר משימות אוריינות מתוקשבת לחץ כאן

הגדרות כלליות כניסה למערכת