למידע על תוכנית ההיבחנות בבחינות הבגרות וזכאות לתעודת בגרות  לחץ כאן

הגדרות כלליות כניסה למערכת