לוח צלצולים

 

שיעור 1 :  8:00 – 8:45

שיעור 2 :  8:45 – 9:30

הפסקה :  9:30 – 9:40

שיעור 3 :  9:40 – 10:25

שיעור 4  : 10:25 – 11:10

הפסקה :  11:10 – 11:30

שיעור 5 :  11:30 – 12:15

שיעור 6 :  12:15 – 13:00

הפסקה :  13:00 -13:20

שיעור 7 :  13:20 – 14:05

שיעור 8 :  14:05 -14:50

הפסקה :  14:50 -15:00

שיעור 9 :  15:00 – 15:45

שיעור 10 :  15:45-16:30

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת