לחץ כאן למבחן כניסה למגמות הנסת תוכנה ומדעי המחשב


  בהצלחה!

לחץ כאן  לשיבוץ חדרים לבחינה בלוגיקה

 
הגדרות כלליות כניסה למערכת